info@projekty-stefko.cz

+420 720 361 227

Seznam článků

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

CENÍK

Uvažujete o zateplení RD, výstavbě nízkoenergetického domu, výměně neokologických zdrojů tepla, o instalaci solárních termických nebo fotovoltaických systémů?

Pokud ano, pak následující řádky jsou určeny vám. Najdete zde vše podstatné co potřebujete vědět.

 Program Nová zelená úsporám se řídí Směrnici MŽP č. 2/2015, kterou naleznete na internetových stránkách Programu, sekce dokumenty ke stažení. 

Na začátek budete potřebovat projektanta a energetického specialistu, kteří vám zpracují odborný posudek ...

Podmínky pro zařazení do programu splníte tím, že doložíte odborný posudek zpracovaný oprávněnou osobou. Ten se skládá ze dvou částí:

  • projektová dokumentace, 
  • energetický posudek.

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Seznamy autorizovaných osob najdete na internetových stránkách ČKAIT   a ČKA. My vám nabízímé služby autorizovaného inženýra Ing. Vratislav Štefko, ČKAIT 1100560.

Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu . My vám nabízíme služby energetického experta Ing. Vratislav Štefko, zapsaného v seznamu na Ministerstvu průmyslu a obchodu pod číslemm oprávnění 0811.

Stavební záměr bude potřeba poté projednat s příslušným stavebním úřadem ...

Projednáte Váš stavební záměr s příslušným stavebním úřadem a pokud je to nutné, upravíme odborný posudek podle potřeby.

Dále bude potřeba vyplnit krycí list technických parametrů ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku ...

Nezbytnou přílohou žádosti o podporu je také krycí list technických parametrů, který řádně vyplníme a necháme podepsán vámi a zpracovatelem odborného posudku.

Pak se musí vyplnit a odeslat elektronická žádost o podporu ...

© 2010-2020 Projekční kancelář Ing. Vratislav Štefko | realizace webprofirmy.cz