info@projekty-stefko.cz

+420 720 361 227

Seznam článků

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

CENÍK

Pojem průkaz energetické náročnosti je definovaný v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Průkazem energetické náročnosti (dále „průkaz“) se rozumí dokument s informacemi o energetické náročnosti budovy, nebo ucelené části budovy (např. bytu). Průkaz zařadí danou nemovitost do tzv. třídy energetické náročnosti od A (mimořádně úsporná) až po G (mimořádně nehospodárná). Výsledné grafické znázornění je podobné tzv. energetickým štítkům, se kterými se můžeme setkat v prodejnách elektrospotřebičů např. na ledničkách.

 Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení, pokud budova nebyla rekonstruována (neprošla tzv. větší změnou dokončené budovy) nebo v ní nebyl měněn způsob vytápění. Průkaz musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Seznam energetických specialistů je na stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu zde (v položce obor je třeba vybrat „energetická certifikace budov“).

Kdy a kdo si mu opatřit Průkaz energetické náročnosti budov?

 Průkazem se dokládá splnění požadavků na energetickou náročnost budovy (více viz sekce Energetická náročnost budovy). Tzn., že pokud stavíte nový dům nebo realizujete na svém domě tzv. větší změnu dokončené budovy (klasicky např. zateplení), musíte mít zpracovaný průkaz. Tento průkaz pak musíte předložit na stavebním úřadě při podání žádosti o stavební povolení, ohlášení stavby nebo  žádosti o změnu stavby před jejím dokončením (to pouze v případě, že tato změna má dopad do energetické náročnosti budovy – např. měníte způsob vytápění budovy oproti původnímu projektu). Energetický specialista, kterého si najmete na zpracování průkazu, zpracuje průkaz podle projektové dokumentace a v případě, že neplníte některý z požadavků na energetickou náročnost budovy, by Vás o tom měl informovat. Takový projekt by neměl být předložen ke stavebnímu povolení.

 Opatřit si průkaz má povinnost rovněž ten stavebník, vlastník budovy nebo SVJ, pokud jeho budovu užívá orgán veřejné moci.

 Od 1. ledna 2013 vznikla povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov při prodeji a pronájmu budov a to dle § 7a odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií:

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou od 1. 1. 2013 povinni:

© 2010-2020 Projekční kancelář Ing. Vratislav Štefko | realizace webprofirmy.cz